Logo laga av A til Å Fjord-Base-30

Vi gratulerer oljebransjen i Florø

Fjord Base og INC feirer 30 år i desse dagar. A til Å har følgt oljeeventyret sidan starten på 80-talet, og stiller oss i rekkja av gratulantar! Vi trur på 30 nye år med suksess og viktige arbeidsplassar i oljebyen.

GDF som no har skifta namn til ENGIE har drive Gjøaplattforma rett vest av Florø i 5 år. Vi gratulerar og ønskjer lukke til vidare!

A til Å har laga INC si jubileumsutgåve av «Nytt fra INC»