Magasin for oljebasen i Florø

Bli med inn

Vi i A til Å er opptatt av å fortelje dei gode historiene. Anten vi jobbar med grafisk design, skriv historier eller fortel med bilde er det viktig at vi treff mottakaren. Vi har alltid fokus på den du skal treffe der ute. Er det folk flest, politikarar, næringsliv eller litt av alt? Det er viktig å tenkje på  når ein sender frå seg ein bodskap som skal vere med å byggje bru – mellom avsendar og mottakar – mellom deg og kunden din.

På tampen av 2016 gav vi ut  fleire magasin, som skal treffe folk flest – for å bevisstgjere og informere om kva som føregår seg i Florø.

Nytt fra INC er magasinet der bedriftene på Fjord Base fortel om sin aktivitet, og gjer folk flest eit innblikk i kva som skjer på ein stor og viktig arbeidsplass.

Bli med inn i Horne Brygge har opna mange auge for kor stor aktivitet og kor mange arbeidsplassar ein finn i Horne Brygge midt i Florø.

Når vi lagar magasin tar vi oss av alt – frå intervju, foto, grafisk oppsett, trykk og ditribusjon. Treng du hjelp til finansiering (annonse) tar vi oss av det og. Her finn du fleire magasin vi har produsert.