A til Å skriv om lærlinger hos Cubus

Nytt nummer av PROaktiv

Vi har laga ei ny utgåve av PROaktiv, som er Pro opplæringskontoret sitt magasin. Dei gir ut 2 nummer av magasinet for året. Bladet går ut til alle medlemsbedriftene og lærlingane som er knytt til opplæringskontoret for industri- og teknologifag. Elles blir det delt ut ved skulebesøk, messer og andre stader ein kan rekruttere elevar, lærlingar og lærebedrifter.

Denne gongen var Lærlingmerke det gjennomgåande tema, som er ei merkeordning som skal vise kva bedrifter som er godkjente lærebedrifter. Vi har vore på besøk til 5 nye lærebedrifter og har intervjua både leiing og lærlingar i bedriftene.

  Les det nye magasinet her.