A til Å webutvikling for Skjongholm

Nettside til Skjongholm

A til Å har laga nettside til fiskebåtreiarlaget Skjongholm – Garnbåten frå Hovden i Flora.

Skjongholm driv tradisjonelt heilårs garnfiske etter torsk, sei og lange – med andre artar som hyse, lyr, breiflabb, lysing, brosme, kveite og steinbit som bifangst. Skjongholm har 17 tilsette fordelt på 2 skift.

A til Å jobbar mykje med firma innan fiskeri og havbruk.
Sjå den flotte nettsida til fiskarfamilien Nilsen på Barekstad:

skjongholm.no