A til Å legg egg i januar

Egglegging i januar

Januar er tida for å «legge egg» i vår bransje. Vi står på for å skaffe oss nye oppdrag, og ved hjelp av stort nettverk og iherdig dørbanking fyllest ordrebøkene sakte men sikkert for 2016.

For tida er vi i startfasen med mange nye prosjekt for gamle og nye kundar. Vi jobbar både digitalt og på papir, og er opptekne av å fortelje dei gode historiene – anten vi gjer det via nyheitsbrev, brosjyre, magasin, logoutvikling, nettside eller facebookside. Ikkje nøl med å ta kontakt om du vil ha hjelp til å fortelje dine historier.

Vi skal også i år ha ansvaret for Sogn og Fjordanestanden, på vegne av fylkeskommunen – på verdas største fiskerimesse i Trondheim. Det er mange avtalar og detaljar som må vere på plass før det brakar laust i august. Fiskeri- og havbruk er viktige næringar for oss og mange bedrifter i fylket.

I desse dagar har vi ferdigstilt fleire ny nettsider – i mange ulike bransjar:

transferd.no

petroleumservices.no

terjehagen.no

kolbjorntunet.no

Vi i A til Å ser lyst på 2016!