A til Å i fotooppdrag for Bravo Seafood

Bravo bravissimo!

Bravo Seafood er ein dyktig og kjekk gjeng, som driv med sal av laks og ørret. Desse glade laksane, som held til heilt i sjøkanten i Horne Brygge, er av ein av våre gode kundar – og naboar.

Vi er i gang med fleire større prosjekt for Bravo og då må det takast bilete. Kystbyens fotograf Egil Aardal er i gang med å forevige Bravo-gjengen. Laksen og den kalde fjorden er viktige element for dei som jobbar i og med ei framtidsretta næring i det blå hav.

Bravo for Bravo Seafood!