Oppføringer av

Vaardal Blikk 100 år

Vaardal Blikk og ventilasjon etablerte seg i Florø i 1915. Vi gratulerar dei med 100 års-jubileet! I samband med jubileet har vi laga jubileumshefte – der vi har samla litt historie, gamle annonser, dagens situasjon og intervju med leverandørar og kundar. Saman med Vaardal Blikk har vi fortalt historiene om Vaardal Blikk frå starten med […]

Nytt nummer av PROaktiv

Vi har laga ei ny utgåve av PROaktiv, som er Pro opplæringskontoret sitt magasin. Dei gir ut 2 nummer av magasinet for året. Bladet går ut til alle medlemsbedriftene og lærlingane som er knytt til opplæringskontoret for industri- og teknologifag. Elles blir det delt ut ved skulebesøk, messer og andre stader ein kan rekruttere elevar, […]

Nettside og film til Knutholmen

A til Å har laga ny nettside og film til Knutholmen i Kalvåg. Målet har vore å vise fram det unike som familien Fosse har fått til, med overnatting, god mat, gode opplevingar og konferanseplass – i kystperla Kalvåg. Film Knutholmen     Ny nettside for Knutholmen  

Nettside til Skjongholm

A til Å har laga nettside til fiskebåtreiarlaget Skjongholm – Garnbåten frå Hovden i Flora. Skjongholm driv tradisjonelt heilårs garnfiske etter torsk, sei og lange – med andre artar som hyse, lyr, breiflabb, lysing, brosme, kveite og steinbit som bifangst. Skjongholm har 17 tilsette fordelt på 2 skift. A til Å jobbar mykje med firma […]

Havbruk i Sogn og Fjordane

I 2015 har vi produsert magasinet Havbruk i Sogn og Fjordane, på oppdrag frå fylkeskommunen. Her har vi gjort heile jobben frå A til Å. Vi har reist rundt og snakka med oppdrettarane og leverandørane til havbruksnæringa i heile fylket. I magasinet har vi prøvt å vise eit speilbilde av næringa i fylket, med alt […]